Health, Culture & SocietySjaak van der Geest, Paul ten Have, Gerhard Nijhof & Piet Verbeek-Heida (red),

De macht der dingen. Medische technologie in cultureel perspectief.

Amsterdam: Spinhuis, 1994
ISBN 90-5589-003-0
In deze bundel staan drie vragen centraal: welke rol speelt technologie in de totstandkoming en ontwikkeling van medische kennis? Hoe beïnvloedt technologie het medisch handelen? Welke bijdrage levert technologie aan de vorming van sociale relaties in de gezondheidszorg?

De auteurs gaan na hoe bepaalde technologieën het imago van onmisbaarheid krijgen; hoe een historische en culturele contingentie uitgroeit tot een bovennatuurlijk gegeven.
Daarmee werpen zij een nieuw licht op de vraag wat medische technologie is en waarom het proces van voortdurende technologische vernieuwing zich in de medische wereld zo dwingend voltrekt. Zij laten zien welke macht dingen over mensen hebben.