Health, Culture & Society


Cor Hoffer

Islamitische genezers en hun patiënten. Gezondheidszorg, religie en zingeving.

Amsterdam: Spinhuis, 1996
ISBN 90-5589-009-X
In de Nederlandse samenleving bestaan verschillende versies op gezondheid en ziekte. Gewoonlijk worden deze in twee hoofdcategorieën ondergebracht: de reguliere (biomedische) en de alternatieve geneeskunde. Beide perspectieven zijn sociaal-culturele constructies; door mensen ontwikkelde opvattingen en behandelwijzen, die naar plaats verschillen en in de tijd veranderingen ondergaan.
De immigratie heeft aan e bonte verzameling van alternatieve geneeswijzen nieuwe denkwijzen toegevoegd. Een van die, voor Nederlandse begrippen, relatief nieuwe denkwijzen is die van Islamitische genezers en hun patiënten. Wat zijn de historische en culturele achtergronden van deze geneeswijzen? Wie zijn die Islamitische genezers? Welke patiënten maken gebruik van hun diensten en waarom? Hoe reageren artsen en hulpverleners op het werk van Islamitische genezers? In dit boek wordt op deze en andere vragen een antwoord gegeven.
Het boek is van belang voor een ieder die geïnteresseerd is in de gezondheidszorg van vandaag en die van morgen.

Cor Hoffer is socioloog. Het onderzoeksproject dat aan dit boek ten grondslag ligt is uitgevoerd bij het Leiden Institute of development Studies and Consultacy Services (Lidesco) voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.