Health, Culture & SocietyR. Reis

Sporen van ziekte. Medische pluraliteit en epilepsie in Swaziland.

Amsterdam: Spinhuis. 1996
ISBN 90-5589-050-2
Epileptische aanvallen zijn sporen van ziekte: uitingen van een onderliggend probleem. Hoe dat probleem wordt gedefinieerd hangt af van de medische traditie van waaruit de beschouwer kijkt. Ria Reis is nagegaan hoe in Swaziland, waar meerdere medische tradities naast elkaar bestaan, omgegaan wordt met epilepsie.

Haar conclusie is dat de redenering dat de westerse gezondheidszorg en de traditionele of religieuze benaderingen elkaar aanvullen, onhoudbaar is. Zo’n beeld onderschat de ruimte in de traditionele geneeskunde om de biomedische visie te incorporeren. Zo’n beeld onderschat ook de affectieve dimensie die de traditionele benadering verbindt met de Swai-identiteit waaraan benaderingen van ziekte worden getoetst. En het onderschat de fundamentele tegenstellingen tussen de medische benaderingen waarin positieve en negatieve effecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ria Reis is cultureel antropoloog en verbonden aan de sectie Medische Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.