Master Theses

This overview presents most of the 'better' master theses in the field of medical anthropology and medical sociology that have been presented at the University of Amsterdam under the supervision of medical anthropology / sociology staff members, since 2005. Nearly all can be downloaded. Theses in Dutch usually contain an English abstract

Albers, A.L. Do Nurses Care? Een etnografische studie van de verpleegkundige praktijk in het Deborah Retief Memorial Hospital in Mochudi, Botswana. (2010)

Aldenhuijsen, H.M. Participatie vanuit bewonersoptiek. Een onderzoek naar de visie van verstandelijk en psychisch gehandicapten op maatschappelijke participatie. (2006)

Andel, M.M.P. van, Basisscholen en HIV. (2008)

Asten, B. van De houdbaarheid van thuiszorg in een ouder wordende samenleving: de gevolgen van de vergrijzing op het voortgaande proces van extramuralisering en de verhouding tussen zorgvraag en zorgaanbod voor de thuiszorg. (2008)

Bagchus, C. "Als ik niet snel geholpen word..." Een etnografisch onderzoek naar agressief gedrag van patiënten en begeleiders op een spoedeisende hulp. (2007)

Benner, A., De NVA als partner in een vertoogcoalitie rond autisme, 1973-2003. (2003)

Berckmoes, L. Growing up in a refugee camp: constructions of identity among burundian youth in Tanzania. (2006)

Berg, S.N. van den, Make babies not war. Social-cultural factors influencing material and newborn health among the Lani people in Puncak Jaya, Papua, Indonesia (2008)

Bergman-Agteres, S.N. Genegeerd Verdriet. Een explorerend onderzoek naar de sociale constructie en beleving van miskraam en doodgeboorte, vanuit het perspectief van de man. (2009)

Bestebreurtje, J. Contrasten in zicht: Een onderzoek naar ervaringen van patienten met medische contrastmiddelen (2007)

Blok, H.G.I. Alle dagen afscheid nemen. Een onderzoek naar hoe kinderen van dementerenden beslissingen nemen rond het uithanden geven van de zorg. (2009)

Blokker, N. Seks als inspanning. Over seksualiteitsbeleving en voorlichting bij mensen met Cystic Fibrosis in Nederland. (2006)

Boele van Hensbroek, M. "Ruzie op straat heb je zo…". Kwalitatief onderzoek naar agressie tegen ambulancepersoneel. (2009)

Boer, H.K. de De slimme sporter. Over maakbaarheid en kwetsbaarheid in de topsport. (2007)

Boer, I.M. de, "Hakuna Shida!" The Influence of costs, care, community and counselling on adherence to ARV in Kilimanjaro. (2008)

Boerema, I. Digitale hulp bij depressie. Over de gevolgen van het gebruik van internetinterventies in de hulpverleningspraktijk voor professionals en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. (2009)

Boersma, J.M.F., Violence against Ethiopian children with disabilities. (2008)

Bohncke, C.M., ‘Een wijze vrouw die erbij is, of wijs genoeg om het zelf te doen?’ Een etnografisch onderzoek naar natuurlijk bevallen in Nederland, waarbij idealiter géén gebruik gemaakt wordt van medische interventies noch assistentie. (2010)

Both, R.E.C., A rude child and a thick injera are found in the poor houde only. (2008)

Braad, M. The reconstruction of life after war. The impact of community-based sociotherapy on sociotherapists in Byumba, Rwanda. (2010)

Buter, M.A.M.W., Veranderingen in de partnerrelatie als gevolg van de ziekte van Alzheimer. (2008)

Casimiri, A.G.P., ‘Every pregnant woman expects a boy’ Study of the decision making processes and perceptions related to sex selective abortion in Tamil Nadu, India. (2010)

Cornet, M. Overcoming barriers in ART-adherence. The role of social support and counselling in antiretroviral treatment in Kayunga, Uganda. (2008)

Delft, E. van The power of one. The social capital of orphans and vulnerable children: a multidimensional approach. (2007)

Deth, A. van, Onzichtbaar aanwezig. (2005)

Die, J.C. van De lotsbestemming van de vrouw: visuele representaties van moederschap en gezin in de negentiende-eeuwse schilderkunst. (2006)

Diepen, I.J. van, The impact of HIV/AIDS on rural livelihoods of farmer households: an ethnographic study in Msinga sub-district (KwaZulu-Natal, South Africa). (2004)

Dijk, M. van, Preventing unsafe abortion? Exploring interventions to protect adolescents, experiencing unwanted pregnancy, from the dangerous consequences of unsafe abortions in Kisumu, Kenya. (2007)

Donker, A., Vrouwen van Kathajor. Een medisch antropologisch onderzoek naar zwangerschap en geboorte in ruraal Nepal. (2000)

Douma, R.A., Zorgen voor zelfstandigheid: een experiment in een gezondheidscenrum Amsterdam Zuid-Oost. (2004)

Dryke, D. Family planning in rural Mali: a study among participants of village saving and lending groups. (2008)

Duin, D., Fluoride - good bad or ugly? (2007)

Dusée, C.D. Whites have the biggest heart.' The choices, agency and strategies within the social support network of Mwanza's street children. (2006)

Eefting, J.J. Paramedics don't run. Een ethnografisch onderzoek naar de dagelijkse ambulancepraktijk in een grote stad in Canada. (2010)

Eggermont, A.C.L.C. "Mijn kind heeft PDD-NOS." Een onderzoek naar de manieren waarop de diagnose PDD-NOS in het alledaags taalgebruik van ouders betekenis krijgt. (2009)

Elderman, S., Van risico naar risicobeleving. (2004)

Elshof, R.L. Iets zwaars drukt op mijn schouders...' Een gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve studie naar de ervaren gezondheid van asielzoekers. (2006)

Elswijk, S. van Een ongrijpbare werkelijkheid. Een antropologische zoektocht naar de leefwereld van de dementerende ouderen in een verpleeghuis. (2006)

Faye-Van Wieringen, R.M.J., Invloeden van globalisering: opvattingen en ervaringen omtrent zwangerschap en bevalling in urbaan Gambia. (2003)

Froklage, A.C.M. Beloften van de insulinepomp. Een studie naar de percepties en ervaringen van jongvolwassenen met een insulinepomp in Nederland. (2009)

George, C.A., Contact? Contact! Over de betekenis van het gebruik van algemene communicatietechnologie door dove mensen en de dovengemeenschap in Nederland. (2007)

George, J.R. Co-assistenten leren het ABC van de arts- patiëntrelatie: een scriptieonderzoek naar de ervaringen van co-assistenten met het leren omgaan met patiënten. (2006)

Ghane, S. "Some words just come out of my mouth." An exploration into the construction of explanatory models among psychiatric patients in Tanzania. (2008)

Goossens, M.J. Curanderos zul je hier niet vinden!' Kruiden en devotionalia op een markt in Mexico: geneeskunst, commercie of religie? (2007)

Hal, L.B.E. van Over leven met diabetes. Een antropologisch onderzoek naar de betekenis van type 2 diabetes in het leven van diabeten in de Haagse Schilderswijk en Transvaalkwartier. (2005)

Harrod, J.M.R., Knowledge, risk and recreational drugs: social learning, internet and experience factors. (2004)

Heerings, M. Ik ben 100% ADHD! ADHD discours, identiteit en regulatie. (2009)

Heijden, M.J.E. van der Acupunture and AIDS in Africa. Exploring the experiences, use and integration of acupuncture treatment in Uganda. (2010)

Hendriks, M.M.C.W., Tienerzwangerschap, een 'gewoon' probleem. Een studie naar de ervaringen van tienermoeders in Noord-Tanzania. (2008)

Hendriks, S.C.M. Sex work in Kisumu: a livelihood strategy to improve lives or a life that deteriorates livelihood possibilities? (2008)

Heus, L. Waar geen liefde is. De ontwikkeling van een seksuele identiteit van jonge Afrikaanse migranten in Amsterdam. (2006)

Hibma, M. Het hart blijft doof: doven met een cochleair implantaat, dovencultuur en identiteitsvorming. (2010)

Hillebregt, C.F., Ouder worden in nieuwe tijden. (2008)

Hoang, T.V.A. Taal, cultuur en de tolk. Ervaringen van Chinese ouderen met de communicatie tijdens een huisartsconsult. (2009)

Hol, I., TITEL ONBEKEND (2008)

Holle, F.A. Happily ever after? Local people's perceptions concerning changing environmental conditions and its alleged effects on their health. (2009)

Hoogland, H. Voedselhulp in een land van overvloed: ervaringen van klanten van de voedselbank in Amsterdam Oost in relatie tot voedseltekort en voedselhulp. (2006)

Hoppe, S., "Multiple Sclerosis was definately a life-changing event for me." (2009)

Horst, J. van der Mooie tanden: een onderzoek naar de overwegingen en invloeden die leiden tot dentale modificatie bij volwassen Nederlanders. (2007)

Houtum, L. van, Participatie vanuit de jeugdpsychiatrie: onderzoek bij een Jeugd BW. (2009)

Hugenholtz, M.J., Hoe ziek is mijn kind. (2007)

Huson, M.A.M. Managing HIV and AIDS on another level. Promotion of Voluntary Counseling and Testing and Stigma Reduction through HIV/AIDS Workplace Policies in Ugandan NGOs. (2009)

Ifijen, The right to mobility: technology, rehabilitation and disability in Nigeria. (2005)

Ikking, T. Als je thuis bent is het beter. Een onderzoek naar zorg in de thuissituatie bij creoolse ouderen met een lichamelijke beperking in Paramaribo, Suriname. (2009)

Jorens, L.V.L., Percepties van goed en kwaad van Filipp?nse jongeren die in gevangenschap leven: de samenhang tussen leefomgeving en percepties in kaart gebracht. (2004)

Kamp, J. van de Aanpakken en wegwezen. Een antropologisch onderzoek naar de kortstondige inzet van Nederlandse gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden. (2008)

Kastelijn, E.W. Wan Spoiti No Sari. Beleidsvorming bij de introductie van het Hepatitis B vaccin in Suriname. (2006)

Kastelijns, M.P.W. "They don't like us. They isolate us." The role of HIV/AIDS stigma on caregiving by older women in Uganda. (2009)

Kiel, S., Nicaraguaanse Vrouwen & HIV preventie. Waarom het verspreiden van wetenschappelijke kennis niet volstaat. (2009)

Klaver, K. "Eji hiami no, tsapi hetoo hi." A necessity, not a solution. Experiences of child fostering in Dodowa, Ghana, and the influence of AIDS. (2009)

Klooster, C.I.E.A. van 't Medicinal, Aromatic and Cosmetic (MAC) plants for local health care and bio-cultural diversity conservation in the Saramacan Village Pikin Slee in Suriname. (2009)

Knoll, Public health safeguards. (2006)

Köhler, L. Emancipatie anders bekeken: allochtone vrouwen en ideaalbeelden in het Nederlandse emancipatiebeleid gelegd naast de visie van Marokkaanse vrouwen. (2008)

Kok, J.H. Peeking into complex realities. An ethnographic process study of prenatal counseling and social role conceptions in a Dutch midwifery clinic. (2009)

Konz, H.W., Ongezonde uitsluiting: mensen zonder verblijfsvergunning met een chronische ziekte. (2004)

Koopman, S., De keuze van Creoolse Surinaamse vrouwen in Nederland en de culturele factoren die daarbij een rol spelen. (2004)

Kop, E. Barriers to accessing tuberculosis services in rural Gambia. An anthropological study on delay in diagnosis and treatment of TB patients. (2007)

Korevaar, L.M. "I could lose the key to my future…." A study of the enrolment of children with physical disabilities in primary school in Kisumu District, Kenya. (2007)

Kort, H. de "Teacher recommended learning teenager to take emergency pill, for married people, they should use contraceptive pill." Contraceptive knowledge of female adolescents in Wat Ma Klue, an exploratory study. (2007)

Koster, J., Ideas and Practices Around Blood, Blood Donation and Blood Transfusion. (2009)

Krijnen, W., Conscious compliance? A study of the decisionmaking process regarding vaccination. (2004)

Kroezen, M., The Role of the Dominant Discourse on Cardiovascular Disease in Peoples' Personal Cardiovascular Disease Risk Discourses (2009)

Langen, L.B.E.M. van Een smeltkroes in het verpleeghuis. Een onderzoek naar de gehybridiseerde ruimte in de verpleeghuispraktijken. (2006)

Langen, N.A. van, Illegal & Unhealthy? (2010)

Leeuwen, L. van, TITEL ONBEKEND (2008)

Leussen, C.A. van En wat als je het zelf niet meer weet? Palliatieve zorg voor mensen met dementie. (2010)

Lewis, R.J. Are Men Really that Dumb? The Informal and Formal Sexual Education of Men and their thoughts on Sexual Violence in Georgia, USA. (2010)

Maureau, E.A. It is yours for the asking, although sometimes everyone turns a deaf ear. Barriers in the administering of PEP to sexually abused children in KwaZulu-Natal, South Africa. (2007)

Meerens, B. Onverzekerde zorgen. Ervaringen van ongedocumenteerden met betrekking tot de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Amsterdam. (2006)

Menke, I.E., Enthousiasme is aanstekelijk: het BIG!MOVE bewegingsprogramma in de Venserpolder vanuit het perspectief van de deelnemers. (2004)

Midde, M. van Money, illness and medicine. Opinions, practices and experiences with health insurance in Kwahu West, Ghana. (2009)

Middlebeek, Robotchirurgie: het verloop van de ontwikkelingen in robotchirurgie. (2007)

Mira Ferrer, S.M.A. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Ondersteunen bij afvallen. (2009)

Monkel, M. Education on HIV/AIDS : a study on the organizational process of HIV education in Malaysia. (2006)

Monpellier, M.L.F. De kracht om te spreken. Een onderzoek naar het verloop van de aangifte en de strafrechtelijke procedure bij slachtoffers van mensenhandel in Nederland. (2009)

Muntinga, M.E. Zegen of zonde? Huisartsen over de wenselijkheid en haalbaarheid van het vanuit de huisartsenpraktijk verstrekken van de abortuspil. (2009)

Nes, K.A. van Good breath, bad breath. Exploring perceptions and practices on oral health and oral hygiene in Chipata District, Zambia. (2007)

Niekamp, A window to the womb. The use of obstetric ultrasound in the Netherlands (2008)

Nubé, H. Mixed messages: exploring the gender transformative approach to HIV/AIDS in relation to adolescents’ social realities. (2007)

Ommen, K.C. van De betekenis van het leed dat depressie heet. Een studie naar de sociale constructie van de alledaagse en persoonlijke betekenis van depressie. (2010)

Opstal, S.E.M. van, Thaise Ladyboys. (2010)

Oron, A., TITEL ONBEKEND (2008)

Os, C. van Zorgen wij of zorgen zij? Een onderzoek naar het gebruik van professionele zorg door Turkse ouderen in Nederland. (2010)

Paridon, M. van, A different mirror. (2006)

Pham, T.H., Karma-zaadjes van Tue Quang: zelfmedicatie in een Vietnamees Boeddhistisch nonnenklooster. (2004)

Platteel, V.J.D., Zwanger zonder zorgen. (2007)

Pöstges, H.U. What's the distance of 500 metres? A study on the social identity of the inhabitants of a Leprosy Colony in South India. (2007)

Postma, M.M.K. Tussen twee werelden. Verklaringen voor en behandeling van 'folie' in Benin. (2006)

Pronin, N., Gender and malaria in children. A study of the influence of gender in the control of childhood malaria in Nyanza, Kenya. (2007)

Putter, M. de, TITEL ONBEKEND (2008)

Racz, S., Words of Distress. Young People's Mental Health Related Experiences in Rural Northeast Brasil. (2010)

Reitsma, M. Kind & Keuze. Over de betrokkenheid en zeggenschap van kinderen met een levensbedreigende ziekte. (2009)

Reitsma, S. Mannen als onderbelichte groep. Hulpverlening aan mannen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. (2006)

Rensen, C.J.M., What I really need in a husband or a job. An anthropological study of women with disabilities in Malawi and their risk of contracting HIV and AIDS. (2007)

Reurich, L.H.G. ‘Het kan ook rood haar hebben.’ Een onderzoek naar het keuzeproces rondom prenatale testen en de rol van het syndroom van Down. (2009)

Rhebergen, D., Dysthymic disorder - an historical approach. (onbekend)

Riemens, J.P. Medicijnen & zo. Een onderzoek naar ouderen en hun medicijngebruik. (2006)

Riemersma, E.L.N. Beschuit met muisjes, suikervrij! Een onderzoek naar de beleving van vrouwen met diabetes type 1 op zoek naar een nieuw evenwicht na hun bevalling. (2009)

Rommerts, K.J., Claiming Life’s End: A Study on Legal and Social Euthanasia Discourse in the Netherlands. (2010)

Roozendaal, K., Een peaceline rondom gezondheid en ziektepercepties van Noord-Ierse kinderen (2008)

Ros-Oosterbroek, J. ARVs: a second chance to life? An account of the interaction of people with antiretroviral therapy in Umsinga district, KwaZulu-Natal, South Africa. (2006)

Sambeek, N. van Sluipend kwaliteitsverlies in de GGZ. Over de gevolgen van Diagnose Behandeling Combinaties in de praktijk. (2009)

Santos Ferreira de Vasconcelos Cohen, C.I., One day I will be someone! An investigation into the coping strategies of orphans in Maputo city. (2006)

Schaap, A. Opgroeien in existentiele onzekerheid, hoe doe je dat? Een onderzoek naar de betekenisgeving en copingsstrategieen van jongeren die dankzij het Generaal Pardon in Nederland een verblijfsvergunning hebben. (2009)

Schaaper, S. Met Smart zult Gij kinderen baren? Een etnografisch onderzoek naar de toepassing van epidurale anesthesie tijdens de bevalling in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. (2009)

Schilperoord, M., Kinderen van de Himalaya. (1995)

Schrama, C.C. Patiëntenorganisatie in spagaat. Een onderzoek naar de verwachtingen die mensen met chronische pijn hebben van patientenorganisatie Stichting Pijn-Hoop. (2006)

Schultz-Wijnsma, E. Christian morality in the fight against HIV and AIDS: a study of the influence of christian teaching on the sexual behavior of youth in Arua, Uganda. (2007)

Simons, B.A.M. Over the Threshold. Female condom introduction, negotiation and use within heterosexual Relationships in Lagos, Nigeria. (2009)

Slingerland, C.J., Het traject van chronische pijn-patienten. (2008)

Smeekens, C., Silence in the Noisy Streets of Manila: a Study on Stigma and Social Identification Among HIV/AIDS Affected Families. (2009)

Stapel, M.F., Ontboezeming: onderzoek naar de keuze voor borstverkleiningvan jonge vrouwen en de factoren. (2008)

Stegeman, A. A way of life. Herbal medicine in British Columbia, Canada. (2007)

Stomphorst, L. God’s children in China. A study of children with disabilities in the Qing Chen orphanage in Mayun County. (2009)

Stuij, M.S. Kinderen over lichaamsbeweging. Een vergelijkend onderzoek onder Amsterdamse basisschoolleerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden. (2007)

Tatalas, M.E. Dieet-Cultuur. Een onderzoek onder Nederlandse vrouwen naar ervaringen met eten, diëten en het lichaam. (2009)

Terpstra, J.S., Chez Bourdieu: een pilotstudy over eetgedrag van kinderen. (2005)

Thijsse, S. Opgenomen in een moment. Een sociologisch onderzoek naar het gebruik van Total Body Scans en de kracht van deze medische afbeelding van het lichaam. (2009)

Twigt, M.A., Beyond babies and borders. (2008)

Vast, E.F. de Verschillende woonvormen, verschillend(e) zorgen? Een vergelijkend onderzoek naar een kleinschalige woonvorm en een moderne verpleeghuisafdeling, voor ouderen met dementie. (2007)

Veldink, C.G. Dubbelspel. Een bespiegeling van medisch-antropologisch onderzoek in de eigen gezondheidzorginstelling. (2007)

Veldt, W.M. van der Een grijs gebied. Het Lusaka Eye Hospital in Zambia bestrijdt ageism door ouderen gratis cataractbehandelingen aan te bieden, maar oude vrouwen met cataract blijven ondervertegenwoordigd op de operatietafel en in de kliniek. (2009)

Vergoossen, M.M.H. Van ruilen komt huilen?! Onderzoek naar swingers en seksueel overdraagbare aandoeningen. (2007)

Vernooij, E.E., Pregnant Realities. Experience of Routine HIV Counseling and Testing in an Antenatal Clinic in Rural Uganda. (2009)

Verstegen, N., Ik voel, dus ik leef. Ervaringen van mannen met zelfbeschadiging. (2007)

Vissenberg, C. "Zo graag gewoon willen zijn..." Een explorerend onderzoek naar het spanningsveld tussen zorg en zelfstandigheid bij anticonceptiegebruik door mensen met een verstandelijke beperking. (2007)

Vliet, P.H. van, ADHD & ADD: de stoornissen gezien door de ogen van kinderen. (2008)

Vos, M.W.J. Being high or taking the shame. The social problems faced by female drug users in Urban Nepal. (2010)

Vreeken, J. Physiotherapy and migrants: a migrant perspective. (2010)

Vreeswijk, M., Ervaringen van zwangere vrouwen en moeders zonder verblijfsvergunning met de reproductieve zorg in Nederland (2008)

Vries, I. de Bunamak: oud of ziek? Dementie en zorg bij oudere Turkse migranten in Nederland. (2007)

Vries, M. de The rise of categorical health care institutions for immigrants in the Netherlands. (2010)

Waardt, S. de De Jinn in de spreekkamer. (2007)

Wallaart, K.N. "How the gods made me crazy... How the gods made me rich." Hoe Balinese vrouwen middels bezetenheid en genezerschap hun levenssituatie kunnen verbeteren. (2010)

Wansink, S. Let's use a condom! Factors influencing low condom use among female sex workers in Prakla (Bontang, Indonesia). (2010)

Warmerdam, M.M. van ‘A Special Child’ Ghanese ouders van een kind met een beperking in Amsterdam: een onderzoek naar hun ervaringen en benadering. (2010)

Wentink, L. De zelfdokterende patient: wordt de huisarts er beter van? (2009)

Werken, M. van de, TITEL ONBEKEND (2008)

Westerhof, N. Gender equality and stigma reduction in NGO Workplaces in Uganda. A study of the effects of HIV and AIDS workplace policies. (2009)

Westerman, A.M. Nothing about them without them. Narratives of people who use drugs and are HIV positive in Nepal. (2009)

Wittenburg, Y., Gewoon bijzonder. De behoeften van mantelzorgers in Amsterdam. (2010)

Wolde, K. ten Afghaans verdriet. Pijn van het leven & verdriet van de dood. Sociaal cultureel onderzoek naar de betekenis van hoofdpijn onder Afghanen in Nederland. (2010)

Woude, S. van der, De intensive care als selectieomgeving. (2007)

Zonneveld, E.H., 'That’s how I live with it, I don’t have a choice.'A study on undocumented migrants' health seeking behaviour for dental problems in the Netherlands. (2010)